Tyreoliberyna

38TRH jest tripeptydem (piroglutamylohistydyloprolinamid), pobudzającym uwalnianie przez przednią część przysadki tyreotropiny i prolaktyny. Dopamina hamuje, a noradrenalina pobudza wydzielanie TRH. Jakkolwiek TRH jest odporny na działanie klasycznych peptydaz, niemniej jego okres półtrwania jest stosunkowo krótki i wynosi około 3 min. Przyczyną tego jest szybka deaminacja TRH. TRH jest używany do celów diagnostycznych. Po jego zastosowaniu zwiększa się stężenie hormonu tyreotropowego we krwi. Stwierdzenie występowania TRH w innych niż podwzgórze częściach mózgu sugeruje, że peptyd ten może mieć również inne znaczenie niż pobudzający wpływ na przysadkę. W doświadczeniach na zwierzętach stwierdzono, że TRH podany domózgowo hamuje niektóre objawy abstynencji morfinowej. Wykazano również, że TRH zwiększa zawartość adrenaliny i noradrenaliny we krwi oraz że wywiera na ośrodkowy układ nerwowy działanie podobne do działania pobudzających neuroprzekaźników. Z tego względu próbuje się stosować TRH (Protirelłne, Lopremone, TRH) w leczeniu stanów depresyjnych (0,3—1,2 mg dożylnie).