Tiabendazol

33Tiabendazol (ihiabendazole, Mintezol, Minzolum) wykazuje szeroki zakres działania w stosunku do wielu pasożytów. Jest lekiem z wyboru w zakażeniu wywołanym przez węgorka jelitowego (Strongyloides slercoralis) i skórną larwą wędrującą (Larva migrans cutanea). Jest też skuteczny w zakażeniu trychinami, trzewną larwą wędrującą (Larva migrans yisceialis) i owsikiem (nie jest jednak stosowany ze względu na toksyczność u dzieci). Wykazuje słabe działanie w zakażeniu włosogłówką. Tiabendazol wchłania się szybko z przewodu pokarmowego, uzyskując stężenie szczytowe w surowicy krwi już po l h, a po 8 h ulega prawie całkowicie wydaleniu z moczem (90% wydala się przez nerki już w pierwszej godzinie). Związek ten zostaje prawie całkowicie zmetabolizowany w organizmie do postaci 5hydroksy. która pojawia się w większej ilości w moczu niż glukuronidy lub w postaci połączeń z siarką. Tiabendazol wchłania się również przez skórę. Badania ostrej toksyczności tiabendazolu na różnych gatunkach zwierząt wykazały, że jest on dobrze tolerowany w dawkach znacznie większych od dawek leczniczych stosowanych u ludzi. Przewlekłe badania toksyczności prowadzone w ciągu 2 lat na psach i szczurach nie wykazały większych odchyleń od normy.